Przetwornik cyfrowo-analogowy to inaczej C/A jego działanie polega na przetwarzaniu sygnału cyfrowego na analogowy. Pracują one na podstawie jednej z czterech metod: równoległej, szeregowej, wagowej oraz zliczanej. Jeśli chodzi o parametry przetworników określa się je na poziomie trzech wartości: statyczność, częstotliwość i czas. Najważniejsze z punktu widzenia użytkownika jest szybkość przetwarzania sygnału, czyli: nieliniowość całkowita, szybkość przetwarzania, błąd skalowania, wejściowe i wyjściowe sygnały cyfrowe, czas ustalania, szybkość zmian napięcia wyjściowego, rozdzielczość, monotoniczność. Przetworniki możemy podzielić na te: uśredniające, mnożące, z przełączeniem prądów oraz z napięciowymi źródłami odniesienia. Do jakich sprzętów wykorzystywane są przetworniki? Do sprzętów audio oraz wideo.

Zarówno w przypadku tych pierwszych i plików zapisywanych w formacie MP3 jak i tych drugich i obrazu z komputera czy kamery niezbędny okazuje się przetwornik cyfrowo-analogowy. Dokonuje on przekonwertowania, dzięki czemu możemy zobaczyć i usłyszeć. Dziś analogowe wyjścia zastępowane są cyfrowymi: DVI oraz HDMI, dzięki czemu krótsza jest konwersja, co za tym idzie mniej zakłóceń podczas odbioru. Nowe technologie pozwalają na odtwarzanie zarówno fonii jak i obrazu w duże lepszej, jakości niżeli były pierwotnie zapisane. Przetworniki są różnej wielkości od takich mieszczących się w dłoni po te przypominające wyglądem odtwarzacze DVD. Podobnie jest z ich ceną od tysiąca nawet do kilkunastu tysięcy złotych.